Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 116 of 221

TEKST: M I C H A Ł S I TA R S K I , B A RTO S Z S ZO Ł U C H A FOTO: B A RTO S Z S ZO Ł U C H A , F B Ł U C Z N I K- R A D O M, C O M C A M , W OT obu układów konstrukcyjnych są to: subkarabinek, karabinek, kara- binek-granatnik, karabinek maszy- nowy oraz karabinek wyborowy. Na stoisku pokazano także karabi- ny wyborowe strzelające amunicją 7,62 mm x 51 NATO, o których pisa- liśmy w poprzednim, 21. numerze naszego czasopisma. Zgodnie z założoną modułowo- ścią systemu wszystkie wersje strzelające amunicją 5,56 mm x 45 W tym roku sytuacja na stoisku FB Łucznik- -Radom była wyjątko- wa, bo pokazano kom- pletną rodzinę karabinków systemu MSBS, którą zapowiadano od poja- wienia się pierwszych informacji na temat modułowej broni mniej wię- cej dziewięć lat temu. W jej skład wchodzi pięć konstrukcji strzelec- kich w układzie klasycznym oraz również pięć w układzie bezkol- bowym (bull-pup). W przypadkach bazują na wspólnej komorze zam- kowej z łatwo wymienną lufą oraz identycznym zespole ruchomym. Różnicą są, co oczywiste, komory spustowe oraz urządzenia spusto- wo-uderzeniowe, co wynika z od- mienności konstrukcji komory spu- stowej w układzie klasycznym oraz bezkolbowym. Oczywiście wszyst- kie wersje MSBS zachowują także pełną „oburęczność", czyli są tak samo przystępne w obsłudze dla strzelców prawo- i leworęcznych,

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL