Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 117 of 221

się nieco od wcześniejszych, i to zarówno pod kątem wyglądu, jak i zmian konstrukcyjnych (niewiel- kich, ale jednak). Jak już wspomniałem – wersja bull-pup może być stworzona na bazie karabinka klasycznego dzięki zastosowaniu „zestawu konwer- syjnego". Czynność ta nie wymaga specjalistycznych narzędzi, lecz je- dynie odpowiedniego klucza i może być przeprowadzona przez użyt- kownika. Jeśli dysponuje pewną choć warto zaznaczyć, że w przy- padku broni w układzie bull-pup dźwignia zwalniania zespołu ru- chomego z tylnego położenia nie jest umieszczona w dolnej części kabłąka, a za gniazdem magazyn- ka, dzięki czemu można ją zwolnić kciukiem dłoni wsuwającej ma- gazynek do broni. Poza tą jedną różnicą układ manipulatorów jest w obu wersjach identyczny. O ile karabinek podstawowy (i re- prezentacyjny, ale on funkcjonuje niejako obok całej rodziny) jest już wprowadzony do uzbrojenia SZRP, o tyle pozostałe konstrukcje, w tym wszystkie bezkolbowce jeszcze muszą na to poczekać. Powstają one w ramach wspólnego projektu Wojskowej Akademii Technicznej oraz FB Łucznik-Radom nazwa- nego RAWAT – z ramienia radom- skiej fabryki osobą odpowiedzialną za prace jest Michał Czyżewski, warszawską uczelnię wojskową reprezentuje zaś płk Mirosław Za- hor. Oczywiście bezkolbowe kara- binki były już wcześniej publicznie prezentowane, ale wersje pokaza- ne na tegorocznym MSPO różnią Grot B20 M FB-M1 Karabinek Granatnik Grot B16 G FB-M1 Karabinek parasnajperski Grot B20 PS FB-M1 www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL