Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #22 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1055276

Contents of this Issue

Navigation

Page 48 of 221

wowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie. Prototypowy H-11 ma zostać przekazany flocie w 2019 roku, natomiast kolejna piątka – do końca 2020 roku. Obecnie w stoczni Remontowa Shipbuilding SA pro- wadzone są także prace przy budowie drugiego ho- lownika, który otrzyma oznaczenie H-1 i nazwę ORP „Gniewko" (stępkę położono 16 maja). Dodatkowo na początku października położono stępkę pod budowę trzeciego, który zostanie nazwany ORP „Mieszko" (H-2). Kolejne trzy jednostki otrzymają nazwy ORP „Semko" (H-12), ORP „Leszko" (H-3) oraz ORP „Przemko" (H-13). Nie jest to jedyny kontrakt wojskowy realizowany obec- nie przez stocznię Remontowa Shipbuilding SA, która rozpoczęła już budowę drugiego (z trzech zamówio- nych) niszczycieli min typu Kormoran, który będzie nosić nazwę ORP „Albatros". Dodatkowo remontuje i modernizuje okręt rozpoznawczy ORP „Hydrograf". MARYNARKA WOJENNA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #22 PL