Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 101 of 185

Wojsko Polskie od zakończenia II wojny światowej jakoś nie ma szczęścia do broni krótkiej (oczywiście z pominięciem Wojsk Specjalnych) – być może dlatego, że była traktowana po macoszemu. Nie przywiązywano specjalnej wagi do jej roli na polu walki, a w zasadzie jej jedy- nym przeznaczeniem miała być samoobrona i „wymuszanie posłuszeństwa" na podwładnych przez dowódców uzbro- jonych w pistolet. Po co więc rozwijać konstrukcje, które z założenia nie będą służyły do walki (chyba że w jakichś dramatycznych okolicznościach), a ich wykorzystanie będzie sporadyczne? CZYLI NOWY PISTOLET DLA WOJSKA TEKST/FOTO: MICHAŁ SITARSKI GRAFIKA: FABRYKA BRONI ŁUCZNIK-RADOM www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL