Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 123 of 185

właśnie w nim. Elektronika odpo- wiadająca za sterowanie światłem pozwala na wygenerowanie maksy- malnej mocy 1200 lm przez około 1,5 minuty, po czym w celu ochro- ny przed przegrzaniem moc jest redukowana do poziomu 400 lm. Po ostygnięciu głowicy można po- nownie uruchomić latarkę w trybie 1200 lm na kolejne 1,5 minuty. Cza- sy pracy latarki w poszczególnych trybach podany jest w osobnej ta- belce. Maksymalny zasięg światła według producenta wynosi ponad 235 metrów dla 1200 lm oraz 138 m w trybie 400 lm. Przyciski sterujące umieszczone są na solidnie uszczelnionej klap- ce zamykającej komorę z bateriami (dwie CR 123 obok siebie, opcjonalnie można oczywiście zastosować odpo- wiednie akumulatorki), która bloko- wana jest blaszanym zatrzaskiem. O light Valkyrie PL-2RL BALDR to solidna latarka przeznaczona do monta- żu na broni krótkiej (od biedy można ją zamontować także na karabinku, choć w przypadku PL-2RL nie będzie to miało więk- szego sensu) oferująca użytkowni- kowi dużą moc i dość szeroki, jasny strumień światła oraz wbudowany laserowy wskaźnik celu. Źródło światła stanowi, podobnie jak w PL-2, dioda Cree XHP35 HI ge- nerująca strumień świetlny o mocy do 1200 lumenów. Jest ona umiesz- czona wraz z odbłyśnikiem w gło- wicy zamkniętej szklaną soczewką z uszczelką i profilowaną koronką zabezpieczającą jej szczyt. Głowi- ca i cały korpus latarki wykonane są ze stopu aluminium 6061 T6 (czyli tzw. aluminium lotniczego), a klapka zamykająca komorę ba- terii – z tworzywa sztucznego. Na klapce umieszczone są po obu stro- nach dwa symetryczne przyciski sterujące, które działają tak samo jak w poprzednich Valkyriach, ale wykonano je z twardego tworzy- wa sztucznego. Krótkie wciśnięcie któregoś z przycisków powoduje włączenie latarki na stałe, dłuższe przytrzymanie aktywuje wyłącz- nik chwilowy, a naciśnięcie obu przycisków naraz uruchamia tryb strobo. W PL-2RL pojawiła się tak- że możliwość przełączenia mocy latarki – użytkownik może wybrać pomiędzy 400 i 1200 lumenów. Po włączeniu Valkyrie należy w tym celu wykonać szybki „dwuklik" na którymś z przycisków, co spo- woduje przełączenie mocy strumie- nia światła. Latarka zapamiętuje ostatni wybrany tryb – po wyłą- czeniu i włączeniu będzie świecić www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL