Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 126 of 185

IN ACTION Przez kilka ostatnich tygodni miałem okazję używać nowego modelu latarki taktycznej PL-2RL BALDR firmy Olight, która, poza źródłem światła, zawiera moduł czerwonego wskaźnika laserowe- go używanego jako kolejne (po przyrządach mechanicznych lub mikro kolimatorze) urządzenie celownicze. Zacznijmy od początku – unpac- king. Produkt dostarczany jest w niewielkim, estetycznym, białym pudełku. Wewnątrz znajdziemy za- bezpieczoną plastikową wypraską latarkę wraz z kompletem baterii (także dodatkowym), wymienną belką systemu montażowego, co pozwala na stabilną instalację, nie- zależnie od wariantu szyny użytej sama latarka – piktogramy ozna- czające każdy z nich naniesione są w odpowiednich miejscach na na- klejce ostrzegającej o promienio- waniu laserowym. Używanie latarki z włączonym laserem powoduje mniej więcej 10-procentowe skró- cenie czasu pracy, ale sam celow- nik laserowy może działać do 75 h. Do zerowania wskaźnika służą dwie śruby w korpusie – pasuje do nich kluczyk służący do odkręca- nia belki ustalającej znajdujący się w zestawie. Masa latarki Valkyrie PL-2RL BALDR z bateriami wynosi 146 g, a poprzednia latarka, bez la- sera, miała masę 116 g. przez producenta naszej broni oraz kluczyk imbusowy potrzebny do zero- wania lasera i odkręcenia belki. Producent zdecydował się na zasto- sowanie szybkiego montażu niewy- magającego użycia żadnych narzędzi, znanego już z całej serii latarek Valky- rie. Jest to rozwiązanie wygodne, choć nie uważam go za niezbędne – kiedy decydujemy się na wyposażenie broni w oświetlenie taktyczne (a warto to zro- bić), nabywamy kaburę odpowiednio dostosowaną do naszej broni ze świa- tłem (lub uniwersalną) i otrzymujemy raczej stały setup. Być może jednak do- cenią je osoby używające na co dzień różnych pistoletów z jedną, przechod- nią latarką, jednak w takiej sytuacji na- leży pamiętać o kontroli zera w laserze po każdej instalacji. Oczywiście rozu- miem, że z takim montażem łatwiej jest zdjąć latarkę do wymiany baterii, ale przecież i tak nie będziemy tego robić podczas walki, więc nie musi to być ultraszybkie. W każdym razie – Olight stosuje taki system mocowania i krop- ka. Nie ma się co nad tym rozwodzić. W tym miejscu należy wspomnieć, że moduł lasera wystający w dolnej części latarki BALDR uniemożliwi korzystanie z większości popularnych na rynku kabur. O ile PL-2 odpowiadała gabary- tami niemal kropka w kropkę latarce AKCESORIA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL