Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 133 of 185

S eria plecaków AMP została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują jednego, uniwersalnego rozwiązania do przenoszenia ba- gażu, sprawdzającego się w podróży, pracy czy pod- czas treningów na siłowni albo strzelnicy, w mieście i w terenie, takiego jako plecak dla strzelca, funkcjo- nariusza i ratownika. Zadanie wyjątkowo trudne, bo często wymagania jednych użytkowników są zupeł- nie przeciwstawne do oczekiwań innych, więc po- godzenie wszystkich jednym rozwiązaniem staje się wręcz niemożliwe. 5.11 Tactical podjęła się tego wy- zwania i efektem jest seria AMP. W jej skład wchodzą trzy modele różniące się pojemnością, co pozwala na dobranie odpowiedniego plecaka do potrzeb. Naj- mniejszym jest AMP12 o pojemności całkowitej oko- ło 25 litrów (1525 cuin.), kolejnym jest AMP24 o po- jej skład wchodzą trzy modele różniące się pojemnością, co pozwala na dobranie odpowiedniego plecaka do potrzeb. Naj mniejszym jest pojemności całkowitej oko 25 litrów (1525 cuin.), kolejnym jest www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL