Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 157 of 185

Niewiele jest wzorów maskujących, które wzbudzają aż takie zainteresowanie kolekcjonerów jak eksperymen- talny kamuflaż miejski opracowany na potrzeby amery- kańskiej Piechoty Morskiej. Przedstawiamy T-pattern, a de facto Urban Camouflage Pattern. Tekst: Bartosz Szołucha Foto: FRAG OUT! www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL