Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #24 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1100428

Contents of this Issue

Navigation

Page 74 of 185

STORY/ PHOTO: M I C H A Ł S I TA R S K I W MINIONYM ROKU, PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU OBRONNEGO, NA STOISKU ZM TARNÓW ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE CZTERY PROTOTYPY NOWYCH, SAMOPOWTARZALNYCH KARABINÓW WYBOROWYCH STRZELAJĄCYCH AMUNICJĄ .308 WINCHESTER ORAZ .338 LAPUA MAGNUM. W MINIONYM ROKU, PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU W MINIONYM ROKU, PODCZAS MIĘDZYNARODOWEGO SALONU PRZEMYSŁU SKW .308 I .338

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #24 PL