Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #25 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1128562

Contents of this Issue

Navigation

Page 103 of 181

Z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania Policji Państwowej zaplanowano wiele przedsięwzięć. Jednym z nich jest wprowadzenie nowego umundurowania wyjściowego Policji, które nawiązuje do tradycji i etosu służby funkcjonariuszy w 20-leciu międzywojennym. Tekst: Andrzej Chyliński Foto: Andrzej Chyliński, Piotr Maciejczak, Andrzej Mitura, Paweł Ostaszewski GRANATOWA P rezentacja nowego umundurowania wyjściowego odbyła się 22 marca br. w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP. Zaproszone na nią ogólnopolskie media szeroko relacjonowały to wydarzenie, a nowy mundur wyjściowy został przyjęty z wielkim zainteresowaniem. Zwrócono przede wszystkim uwagę na jego granatową barwę. Miesięcznik „Policja 997" towarzyszy pracom Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej BLP KGP nad wprowadzeniem do Policji najnowszej generacji umundurowania ćwiczebnego, służbowego, wyjściowego oraz wyposażenia specjalnego. Nawiązujemy do tradycji przedwojennych – mówi naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej BLP KGP podkom. Krzysztof Błesznowski. – Nowy mundur ćwiczebny najbardziej kojarzący się z naszą formacją jest granatowy, więc jest dla nas oczywiste, że wszystkie elementy umundurowania w Policji powinny być granatowe. Dlatego mundur wyjściowy też jest granatowy. Cały, bez niebieskoszarej kurtki mającej swoją przeszłość w czasach Milicji Obywatelskiej. My, odwołując się do przedwojennych tradycji, tak dobraliśmy barwę, aby także odróżnić naszą formację od tych służb, które noszą mundury w kolorze granatowym lub ciemnogranatowym. W tej chwili umundurowanie wyjściowe nie pełni już takiej funkcji, jak kiedyś, bo policjanci nie chodzą do służby w białych koszulach, krawatach i kurtkach gabardynowych. Dlatego mundur wyjściowy powinien mieć znaczenie uroczyste i aby tak się stało, musi być elegancki, dodający powagi, budzący szacunek i z materiału najlepszej jakości. Podczas prac nad nowym mundurem wyjściowym ocenie poddano dwa odcienie koloru granatowego – wybrano ten o większym nasyceniu barwą. Odcień jaśniejszy wydawał się zbyt zbliżony do umundurowania www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #25 PL