Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #25 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1128562

Contents of this Issue

Navigation

Page 69 of 181

TEKST: TEKST: AROSAW WOLSKI AROSAW WOLSKI FOTO: OMAM, PROUET OMAM, PROUET Niemiecki przemysł zbrojeniowy opracował dwie rodziny granatników, Niemiecki przemysł zbrojeniowy opracował dwie rodziny granatników, które z pewnością powinny stać się przedmiotem zainteresowania Wojska które z pewnością powinny stać się przedmiotem zainteresowania Wojska Polskiego. Pierwszą są granatniki Polskiego. Pierwszą są granatniki Panzerfaust 3, drugą zaś – , drugą zaś – RGW90 i i RGW110 RGW110. Mimo że rodzina Pzf-3 jest dla producenta powoli schodzącą, . Mimo że rodzina Pzf-3 jest dla producenta powoli schodzącą, . Mimo że rodzina Pzf-3 jest dla producenta powoli schodzącą, a przyszłość ogniskuje się wokół typów RGW, to przedstawienie obu linii a przyszłość ogniskuje się wokół typów RGW, to przedstawienie obu linii a przyszłość ogniskuje się wokół typów RGW, to przedstawienie obu linii a przyszłość ogniskuje się wokół typów RGW, to przedstawienie obu linii rozwojowych należy uznać za istotne w kontekście naszego artykułu. rozwojowych należy uznać za istotne w kontekście naszego artykułu. rozwojowych należy uznać za istotne w kontekście naszego artykułu. rozwojowych należy uznać za istotne w kontekście naszego artykułu. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #25 PL