Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #26 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1162130

Contents of this Issue

Navigation

Page 117 of 167

z każdego typu broni i do tego jesz- cze prowadzić zajęcia np. z pojaz- dami. Zwieńczeniem są strzelnice przeznaczone do strzelania z bro- ni wyborowej, wielkokalibrowej z osiami po 1000 i więcej metrów – rekordzistą w tym zakresie jest strzelnica WITU w Zielonce, która dysponuje osią o długości 2700 metrów (dawniej testowano tam nawet armaty). Oczywiście w za- leżności od wielkości strzelnicy, jej możliwości oraz dodatkowego wyposażenia i – co ważne – także lokalizacji różne będą ceny. Za wy- najęcie toru na strzelnicy z osią 25 metrów zapłacimy kilkanaście złotych za godzinę (może do 30-40 złotych), o tyle za wynajęcie toru na W Polsce jest trochę strzel- nic do wyboru – co praw- da co i rusz słyszy się o zamykaniu niektórych obiektów (bo komuś hałas przeszkadza, inny ponoć ma pociski w parkanie, a jeszcze inni nie chcą mieć takie- go sąsiedztwa, bo tak), ale na ich miejsce otwieranie są nowe. Obiek- ty, mówimy teraz o strzelnicach otwartych – kryte to osobna spra- wa – są różne: i małe, kameralne, gdzie zmieści się czterech czy pię- ciu strzelających z broni krótkiej na osi 25 m, i wielkie, oferujące kilka (przynajmniej) torów strzeleckich, na różnych dystansach (najczę- ściej do 100, może 200 metrów), gdzie można strzelać praktycznie JEŚLI JUŻ KTOŚ JEST SZCZĘŚLIWYM POSIADACZEM BRONI PALNEJ, TO CHCIAŁBY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ JEJ UŻYWANIA, A DO TEGO (POZA WYJĄTKAMI DOTYCZĄCYMI POLOWAŃ) POTRZEBNA JEST CERTYFIKOWANA STRZELNICA. NIESTETY, NIE MIESZKAMY W TAKICH STANACH, GDZIE STRZELAĆ MOŻNA NP. NA WŁASNEJ POSESJI... www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #26 PL