Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #26 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1162130

Contents of this Issue

Navigation

Page 118 of 167

z 9-hole), potrenować konkurencje do triguna czy innych „ipsików". Niestety, nie każda strzelnica umożliwia takie strzelania, a część z nich dopuszcza tylko strzelania „klasyczne". Jedną z naszych ulubionych strzel- nic, na których panuje przyjazna strzelcom atmosfera, a przy okazji możliwości przez nią oferowane są naprawdę ogromne, jest strzelnica Poligon zlokalizowana w Zapa- dach, około 60 km od Łodzi i 90 km od Warszawy. Strzelnica ta, gwarowo zwana Guantanamo, znajduje się około 2 km od zabudowań Zapad, na polu pod lasem i jest de facto dawnym wyrobiskiem, z którego pobiera- no piasek. Dzięki temu znakomita większość tej strzelnicy to natural- ny kulochwyt, do tego o wysokości ładnych kilku metrów. Dojazd do strzelnicy jest dość łatwy (mapy Google mają ją w bazie danych) – ostatnie 1500 metrów trzeba po- konać drogą gruntową, przez pola, ale dramatu nie ma. Kiedyś bywało z tym gorzej i jesienią dotarcie na strzelnicę wymagało nieco wprawy w jeździe terenowej, ale obecnie, kiedy drogę utwardzono gruzem i ubito, jest znacznie łatwiej, a la- tem nie ma żadnego problemu, nawet kiedy jedzie się zwykłą oso- bówką. Początkowo strzelnica dyspono- wała jedną osią 25 metrów i jedną osi powyżej 200 metrów przyjdzie nam zapłacić kwotę kilkudziesięciu złotych. Wynajęcie całych „długich" osi na kilka godzin to już wydatki potrafiące iść w setki i tysiące zło- tych... Oczywiście oprócz miejsca, w któ- rym można bezpiecznie, zgodnie z regulaminem i prawem posyłać porcje ołowiu w kulochwyt w przy- padku strzelnicy liczy się dojazd do niej, jej wyposażenie, zakres strze- lań oraz atmosfera tam panująca. Coraz więcej strzelców jest zain- teresowanych czymś więcej niż statyczne pykanie zza stolika i wo- lałoby ustawić sobie jakiś tor „tak- tyczny", strzelić w ruchu, z różnych postaw (np. pogimnastykować się TEKST: B O RYS K U L K A FOTO: P O L I G O N , A R C H I W U M R E DA KC J I F O ! RELACJA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #26 PL