Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #26 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1162130

Contents of this Issue

Navigation

Page 153 of 167

STRZELECKI SPRZĘT OD HELIKON-TEX PIERWSZY RZUT OKIEM Basic Rifle Case, czapeczki Logo Cap (niby nie z linii Range, ale jednak do niej pasujące), bluzy Polo Range oraz rękawiczki Rangeman. Z uwagi na fakt, ze używamy tego sprzętu zbyt krótko, by wydać o nim mającą realne podstawy opinię, w niniejszym materiale opiszemy je- dynie nasze pierwsze wrażenia. Zacznijmy od największego sprzętu z powyższej wyliczan- ki, czyli od naprawdę dużej torby Rangemaster Gear Bag. Jest to tor- O d pewnego czasu w portfo- lio Helikon-Tex dostępnych jest kilka linii produktowych, w tym jedna przeznaczona głównie (choć nie tylko) dla strzelców cywil- nych, a nazwana Range. Znajduje się w niej sprzęt przydatny na strzel- nicy podczas uprawiania praktycz- nie każdego rodzaju strzelectwa, z wyłączeniem stricte „taktycznego" (albo „bojowego"), bo do tego prze- znaczone są produkty sygnowane marką Direct Action. W linii „strze- leckiej" potrzebujący znajdzie pra- wie wszystko, co jest mu potrzebne (a linia cały czas jest rozbudowywa- na o nowe elementy), poczynając od rękawiczek, poprzez odzież, elemen- ty „cywilnego oporządzenia" (pasy, ładownice, etc.), torby, pokrowce, po akcesoria do czyszczenia broni czy nawet cele stalowe. Do naszej redakcji „na testy" trafi- ły: torby na sprzęt i wyposażenie nie- zbędne na strzelnicy Rangemaster Gear Bag, pokrowce na broń długą www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #26 PL