Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #26 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1162130

Contents of this Issue

Navigation

Page 58 of 167

bry grill...Pokazy podzielone zostały na dwa dni, z których każdy sta- nowił odrębną całość i każdy sprofilowany był pod określoną grupę docelową. W zasadzie można powiedzieć, że drugiego dnia pokazano to samo, co pierwszego, ale w lekko rozszerzonej ofercie – pierw- szy dzień skierowany był do przedstawicieli formacji mundurowych, a drugi nastawiony był już typowo na wojskowych. P odczas obu dni scenariusz imprezy był bardzo podobny – każdy zaczynał się od prezentacji firmy prowadzonej przez jej prezesa i szefa marketingu, następnie przechodzono do właściwego pokazu składającego się z części „pokazowej" oraz praktycznej. Te pierwsze, bo było ich kilka, sprowadzały się do pre- zentacji danego sprzętu przez jego producenta (warszawska firma zaprosiła do Polski liczną reprezentację delegatów producentów) oraz przedstawicieli UMO (w sumie było to 43 osoby). Część prak- tyczna umożliwiała zaproszonym gościom (przez dwa dni było to 170 osób) osobiste zapoznanie się i wypróbowanie praktycznie każdego typu prezentowanego uzbrojenia – wyjątek stanowiły jedynie M134P z firmy Profense oraz wkm-y M2 i GAU-16 (czyli lotnicza, pokładowa wersja M2 – oba produkcji Ohio Ordnance), na strzelanie z których załapali się tylko nieliczni. Skoro już jeste- śmy przy uzbrojeniu, to do dyspozycji gości, oprócz wyżej wy- mienionych typów broni, oddano w sumie 7 pistoletów, 6 strzelb, 12 karabinków, 3 granatniki, 6 karabinów wyborowych oraz 7 karabinów maszynowych następujących typów: ✪ Pistolet Glock 17 gen. 5; ✪ Pistolet Beretta APX; ✪ Pistolet Beretta APX Compact; ✪ Pistolet Beretta APX Centurion; ✪ Strzelba Benelli M3; ✪ Strzelba Benelli M4-A1; ✪ Strzelba Benelli Nova; ✪ Strzelba Beretta 1301; ✪ Karabinek Beretta ARX 160; ✪ Karabinek Haenel CR223-A1; ✪ Karabinek Haenel Mk300; ✪ Granatnik Milkor 40mm Supersix; ✪ Granatnik Milkor 40mm stopper covertible; ✪ Granatnik Milkor 40 mm UGL; ✪ Grantnik (działo bezodrzutowe) przeciwpancerny Carl Gustaw (tylko prezentacja statyczna z systemem celowniczym Aimpoint FCS-12); ✪ Karabin wyborowy Victrix Corvus; ✪ Karabin Haenel RS8 subsonic; ✪ Karabin Haenel RS8 basic; ✪ Karabin Haenel RS9; ✪ Minigun M134P; ✪ Karabin maszynowy Maszynowy Ohio Ordnance M249; ✪ Karabin maszynowy Maszynowy Ohio Ordnance M2; ✪ Karabin maszynowy Maszynowy Ohio Ordnance M240; ✪ Karabin maszynowy Ohio Ordnance 50F. RELACJA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #26 PL