Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #26 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1162130

Contents of this Issue

Navigation

Page 65 of 167

Nie jest łatwo pisać o wojnie, a jeszcze trudniej o wojnie która jest tylko hipotetyczną możliwością, a taką jest właśnie kolejna wojna konwencjonalna w Europie. Scenariusze takiego konfliktu były nakreślane praktycznie od chwili gdy zakończyła się druga wojna światowa i do dziś wpływają na organizację, wyszkolenie i wyposażenie wojsk na naszym kontynencie i nie tylko. Większość używanego obecnie sprzętu jest przecież efektem tamtych, zimnowojennych jeszcze analiz. BWP-1 miał być narzędziem natarcia na równinnym terenie, gęsto poprzecina- nym rzekami i kanałami – czyli na obszarach Niemiec i okolicznych państw. Dlatego właśnie jest pojazdem amfibijnym – a jak widać dziedzictwo tamtych doświadczeń jest do dziś w Polsce bardzo trwałe gdy mowa o sprzęcie tej klasy. Z drugiej strony znany i lubiany A-10 Warthog powstał przecież by zwalczać czołgi Układu Warszawskiego na europejskich równinach, stanowiąc wraz ze śmigłowcami i artylerią część wielowarstwo- wego systemu jaki NATO zamierzało przeciwstawić pancernej agresji ze Wschodu. Te siły miały powstrzymać Związek Radziecki przed rozszerzeniem swojego panowania na zasobne, przemysłowe obszary Europy. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #26 PL