Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #26 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1162130

Contents of this Issue

Navigation

Page 77 of 167

Nauka jest narzędziem pozwalającym zrozumieć otaczającą nas rzeczywi- stość. Dotyczy to także bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego i globalnego. To właśnie za pomocą narzędzi naukowych można zidentyfiko- wać i opisać obecne i przyszłe zjawiska stwarzające szanse i zagrożenia dla państw i społeczeństw, zwłaszcza w czasach dynamicznych zmian w globalnym środowisku bezpieczeństwa. Problematyka ta jest przedmio- tem badań prowadzonych na wielu uczelniach, ale w szczególności wymaga ona podejścia wieloaspektowego, łączącego ze sobą różne dyscypliny. Tekst i zdjęcia: Uniwersytet Wrocławaki www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #26 PL