Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #26 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1162130

Contents of this Issue

Navigation

Page 90 of 167

urządzeniem wylotowym typu A2. Skok gwintu to 1:9. Lufa ma identyczny profil jak te znane z karabinków M4 i ma charakterystyczne zwężenie, które pozwala na pod- wieszenie granatnika kalibru 40 mm (lub strzelby). W od- różnieniu od M4, ta wersja karabinka LA-15 nie ma muszki z trójkątną podstawą, lecz ma wyłącznie niskoprofilowy blok gazowy z krótką szyną, na której osadzono metalową muszkę mocowaną zaciskiem zgodnym ze standardem MIL-STD-1913 z jedną śrubą. Oznacza to, że jeśli komuś standardowa muszka nie odpowiada (jest dość masywna i kanciasta w porównaniu do „żagla" znanego z oryginal- nych M4), może ją po prostu zdjąć albo zastąpić innymi przyrządami, które da się zamocować na szynie Picatin- ny. Przeziernik osadzony jest w uchwycie transportowym, znanym z karabinków M4 czy M16A4 - nie stanowi on elementu komory zamkowej, a jest mocowany na szynie MIL-STD-1913 za pomocą zacisku z dwiema śrubami. Przeziernik ma oczywiście możliwość regulacji w pozio- mie i w pionie. W testowym kara- binku zdjęliśmy ten uchwyt i na jego miejsce zainstalo- waliśmy celownik koli- matorowy Holosun i osobny przeziernik. Nie da się ukryć, że strzelanie, zwłaszcza dynamiczne, z ko- limatorem jest jednak znacznie wygodniejsze i szybsze, niż z przyrządami mechanicznymi, więc karabinek będzie testowany przede wszystkim w takim zestawie. Lufę, mniej więcej do połowy długości, obejmuje alumi- niowe łoże z czterema szynami Picatinny (w opcji dostęp- ne są karabinki z łożem z systemami KeyMod lub M-LOK) umieszczonymi na godzinie 12, 3, 6 i 9, które pozwalają na podpięcie szerokiej gamy akcesoriów – trzy z nich mają 14 sekcji, a górna – 16. Wraz z bronią dostarczane są gumowe nakładki na szyny, dzięki którym chwyt jest znacznie wygodniejszy jeśli szyny nie są wykorzystywane do mocowania wyposażenia dodatkowego. Komory zamkowa i spustowa zostały wykonane z wy- sokiej jakości stopu aluminium i stanowią odwzorowa- nie 1:1 części amerykańskich M4 w wersji flat-top, czyli z szyną Picatinny zintegrowaną w górnej części komory zamkowej, służącą do mocowania przyrządów celowni- czych optycznych/optoelektronicznych, mechanicznych lub chwytu transportowego. Zespół ruchomy (bolt carrier group) został wykonany ze stali nierdzewnej – stanowi wierną kopię zespołu rucho- mego z karabinków M4. W karabinku zastosowano me- chanizm spustowo-uderzeniowy przystosowany do pro- wadzenia wyłącznie ognia pojedynczego o charakterysty- ce typowo wojskowej. Jest on oczywiście kompatybilny ze spustami „aftermarketowymi", więc można go wymie- nić na taki, jaki będzie pasował danemu użytkownikowi. H istorię powstania LUVO Firearms, spadkobiercy tradycji przedwojennych zakładów Ceskiej Zbrojo- vki Strakonice, przedstawiliśmy dokładniej w ma- gazynie STRZAŁ #147, teraz prezentujemy dokładniej ka- rabinek LA-15, czyli efekt trwającej od 2010 roku produkcji czeskich AR-ów. Mało znanych i rzadko widywanych pod własną marką, ponieważ Czesi do tej pory skupiali swoje wysiłki na dostarczaniu komponentów do produkcji broni strzeleckiej dla innych firm. LA-15 Karabinek LUVO LA-15 to kolejny „nudny klon AR-15" dostępny na rynku cywilnym. Na naszym rynku dostęp- ny jest bardzo duży wybór konstrukcji strzeleckich z USA i innych krajów (choć USA zdecydowanie dominuje): droż- szych, bardziej znanych i tańszych mniej znanych (albo po prostu jeszcze mniej popularnych) - wśród nich karabinki LUVO plasują się na średniej półce cenowej, ale jakościowo nie odbiega- ją od znacznie bardziej r o z p o z n a w a l n y c h marek amerykańskich. Bierze się to z faktu, że Czesi nie wykładają znacznych sum na marketing swoich produktów. Trochę szkoda, bo okazuje się, że mało znane LUVO wcale nie jest gorsze niż broń znanych i uznanych na naszym rynku pro- ducentów. Do tego oferta broni strzeleckiej opartej na konstrukcji AR-15/M16 w ofercie fir- my jest bardzo duża – różne kalibry, długości lufy, wykończenia, a nawet systemy gazowe (tłokowy lub klasyczny DI). Karabinek LA-15 to broń samopowtarzalna (wersje samoczynno-samopowtarzalne noszą oznaczenie LA-16 i oferowane są przede wszystkim „odbiorcy instytucjonal- nemu", czyli po prostu służbom mundurowym), działają- ca na zasadzie wykorzystania energii gazów prochowych odprowadzanych przez boczny otwór lufy. Gazy prochowe są doprowadzane bezpośrednio na suwadło (klucz gazo- wy) poprzez rurkę gazową - zastosowano więc „klasycz- ne" rozwiązanie znane z karabinków Stonera, popularnie nazywane DI. Prezentowana wersja Luvo LA-15 Black Lion to niemal- że czysta klasyka „em-cztery-podobna", która została wyposażona w grubościenną lufę ze stali nierdzewnej, o długości 14,5 cala (368 mm), zakończoną szczelinowym

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #26 PL