Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #27 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1185706

Contents of this Issue

Navigation

Page 101 of 247

Przez ostatnie kilka lat dyskusje dotyczące Marynarki Wojennej były zdominowane przez problem pozyskania nowych lub używanych okrętów. W tych dyskusjach jednym z najważniejszych problemów zawierał się w tytułowym pytaniu. Określa ono bowiem sens pozyskiwania nowych dużych okrętów nawodnych dla Polski. Ognia dyskusji dodadzą zapewne niedaw- ne decyzje – w ogłoszonym nowym Planie Modernizacji Technicznej znalazły się za- powiedzi realizacji kilku projektów mor- skich. Kontynuowany ma być program Miecznik ukryty pod nieco enigmatycz- ną nazwą „okrętów obrony wybrzeża", a nowością ma być zakup sześciu małych okrętów rakietowych (program Murena). Aby nie pogubić się w tych zawiłościach, warto na początek przypomnieć sobie podstawy terminologii morskiej. Zarów- no terminy „korweta", jak i „fregata", wywodzące się z czasów żaglowców, zostały użyte przez Royal Navy do okre- ślenia dwóch rodzajów okrętów eskor- towych – mniejszych od niszczycieli, ale większych od małych jednostek okre- ślanych mianem kutrów. Pierwsze ma- sowo budowane fregaty brytyjskiego typu Flower miały wyporność 925 ton i w pierwotnej konfiguracji uzbrojone były w jedno działo 102 mm, jedną armatę przeciwlotniczą 40 mm (później liczbę uzbrojenia przeciwlotniczego zwiększa- no) i bomby głębinowe. Były jednostkami małymi i słabo uzbrojonymi, ale tanimi i łatwymi w masowej produkcji. Z kolei fregaty, takie jak typ River o wyporno- ści pełnej 1830 ton, uzbrojone były w dwa działa 102 mm (czasem uzupełnione jedną rufową armatą 76 mm), maksy- malnie dziesięć armat przeciwlotniczych i miotacz bomb głębinowych. Na ten podział nakładały się podobnej wielkości niszczyciele eskortowe (jak typ Hunt). Także w czasie zimnej wojny fregaty i korwety były traktowane głównie jako jednostki eskortowe – przykładem są choćby amerykańskie okręty klasy Perry (zwane też OHP) budowane przede wszystkim z myślą o ochronie konwojów atlantyckich. Współcześnie fregaty są wielozadanio- wymi okrętami bojowymi o wyporności z reguły nie przekraczającej 4000 ton (aczkolwiek na przykład niemieckie okrę- ty typu 125 przekraczają 7000 ton). Z zasady fregaty są wyposażone i uzbro- jone tak, aby móc wykrywać i zwalczać cele nawodne, podwodne oraz powietrz- ne, a w pewnym zakresie także lądowe. Z reguły integralnym elementem ich sys- temu walki jest śmigłowiec, dysponują więc lądowiskiem i hangarem dla jednej lub dwóch maszyn. W zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej ich Tekst: Michał Piekarsk, Ilustracje: Łukasz „Wooki" Krzyżanowski www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #27 PL