Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #27 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1185706

Contents of this Issue

Navigation

Page 106 of 247

którym wykorzystanie tego uzbrojenia będzie możliwe. Jednocześnie należy na tak wyposażone okręty patrzeć szerzej, jako elementy całego systemu obrony przeciwlotniczej, pełniące role wysunię- tych w morze posterunków obserwa- cyjnych i baterii rakietowych. Mogą one i powinny współpracować z pozostałymi częściami tego systemu – czy to bateria- mi lądowymi, czy lotnictwem myśliwskim, jeśli zajdzie taka konieczność. Kolejną zdolnością jest zwalczanie okrę- tów podwodnych i nawodnych, zarów- no przy pomocy własnych systemów, jak i śmigłowców pokładowych. Ozna- cza to uzbrojenie każdego okrętu w co najmniej osiem pocisków przeciwokrę- towych oraz wyrzutnie torped. Inte- gralnym elementem systemu uzbroje- nia byłyby także śmigłowce pokładowe, zapewne także mogące przenosić torpedy i rakiety. Finalne uzupełnienie stanowiłyby systemy artyleryjskie. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że nowe okręty służyłyby przez kilka dekad, kluczowym parametrem jest także podatność modernizacyjna. Mogą pojawić się nowe systemy wykrywania celów i nowe elementy uzbrojenia, w tym systemy bezzałogowe. Nie jest wyklu- czone, że w przyszłości fregaty będą de facto okrętami-bazami dla wyspe- cjalizowanych pojazdów bezzałogowych, zwłaszcza rozpoznawczych, choć być może także bojowych. Taka podatność oznacza zachowanie dużych gabarytów i wyporności, tak aby móc dodać nowe elementy do systemów okrętu. Wyłania się więc obraz jednostki dużej, być może nawet sięgającej wyporno- ścią 5 – 6 tysięcy ton, porównywalnej z holenderskimi De Zeven Provinciën niemieckimi Sachsenami czy też duńskimi okrętami typu Iver Huitfeldt. Te ostat- nie okręty wskazują na interesujący kie- runek rozwoju floty, nie tylko w sensie technicznym, lecz także operacyjnym. Trzonem floty tego państwa są bowiem właśnie trzy fregaty oraz siły przeciwmi- nowe, okręty patrolowe delegowane są zaś do zadań policyjnych i ratowniczych na wodach grenlandzkich. Nie ma po- wodu, aby sądzić, że Polska nie byłaby w stanie sfinansować – przy założeniu, że wydatki obronne byłyby planowane racjonalnie – zakupu podobnej liczby fregat, które stałyby się rdzeniem polskich sił morskich. MARYNARKA WOJENNA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #27 PL