Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #27 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1185706

Contents of this Issue

Navigation

Page 108 of 247

Oba okręty należą do serii jednostek przeciwminowych projektu 258, której pierwszym przedstawicielem jest służący już w 13. Dywizjonie Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża Marynarce Wojennej ORP „Kormoran". Także do tego bazującego w Gdyni dywizjonu trafią pozostałe dwa okręty zastępując niszczyciele min projektu 206FM. Zgodnie z sięgającą dwudziestolecia międzywojen- nego tradycją imiona nadawane okrętom minowym i przeciwminowym pochodzą od nazw ptaków mor- skich. Pierwszym „Albatrosem" w Marynarce Wojen- nej był trałowiec redowy projektu 253Ł, przekazany przez ZSRR Polsce w roku 1946 i wycofany ze służby w MARYNARKA WOJENNA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #27 PL