Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #27 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1185706

Contents of this Issue

Navigation

Page 116 of 247

J eśli napiszemy, że na początku października w Wojskowym Insty- tucie Techniki Pancernej i Samochodowej odbył się pokaz sprzętu do pokonywania wąskich przeszkód wodnych, to zapewne uznacie, że brzmi to strasznie mało taktycznie i nudno, prawda? No to się zdziwicie, bo to, co zobaczyliśmy w Sulejówku, okazało się być bardzo fajnymi rozwiązaniami do przekraczania niewielkich przeszkód terenowych, znacznie zwiększającymi mobilność zarówno pododdzia- łów pieszych, jak i zmechanizowanych. od GAL DYNAMICS WOJSKA LĄDOWE

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #27 PL