Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #27 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1185706

Contents of this Issue

Navigation

Page 123 of 247

Katowicka firma Works 11 dość często gości na łamach „FRAG OUT!". Po części dlatego, że znamy się i współpracujemy od wielu lat, ale przede wszystkim dlatego, że ma w ofercie bardzo ciekawy sprzęt i chętnie demonstruje go podczas różnego typu pokazów. Ostatni z nich miał miejsce 24 września br. i odbył się na poligonie WITU w Zielonce. STRZELA W Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, bo pokaz przeznaczo- ny był dla żołnierzy z jednostek specjalnych, Wojsk Lądowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej i przedstawicieli organizacji rządowych oraz ministerstw – większość z nich ma siedziby w Warszawie i okolicach. Poza tym strzelnica WITU dysponuje najdłuższą w okolicy osią o długości ponad 2,5 km, a to akurat miało w tym przypadku kluczowe znaczenie. Prezentacja dotyczyła bowiem granatników, amunicji do nich oraz pirotechniki (np. min kierunkowych czy ładunków typu ban- galore), które są oferowane przez katowicką firmę. Pokaz zaczął się od krótkiego wprowadzenia przez właściciela Works 11 – Michała Lubińskiego – dotyczącego prezentowane- go uzbrojenia. Położył on szczególny nacisk na fakt, że o ile pre- zentowany sprzęt praktycznie w całości pochodzi z „bliskiej za- granicy", o tyle docelowo zgodnie z zamierzeniem Works 11 ma być produkowany w Polsce, przede wszystkim w nowo zakupio- nych przez firmę zakładach produkcji specjalnej w Niewiadowie. Po zakończeniu wprowadzenia przeszliśmy od słów do czynów. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #27 PL