Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #28 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1208658

Contents of this Issue

Navigation

Page 127 of 223

sługa dłonią obejmującą łoże broni jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Owszem, zdarzają się konstrukcje z integralnym wyłącznikiem, który przeznaczony jest do obsługi kciukiem dłoni obejmującej łoże, ale na ogół tego typu sprzęt charakteryzuje się niezadowalającymi parametrami strumienia światła, a poza tym przy za- montowaniu np. na szynie grzbietowej po prostu zasła- niają światło celownika. Matthew chciał zaprojektować latarkę, która będzie dysponowała dużą mocą, a jed- nocześnie nie będzie wymagać żadnych dodatkowych elementów. Parę tygodni temu dwie takie latarki trafiły do naszej redakcji – dziś przedstawimy związane z nimi techni- kalia, a za kilka miesięcy opowiemy, jak spisywały się na naszych karabinkach. Optimized Weapon Light, bo tak rozwija się akronim z nazwy tej ciekawej latarki, została zaprojektowana przez Matthew Tenbarge'a z firmy Cloud Defensive – w założeniu miała to być latarka o dużej mocy, bar- dzo zwartej budowie, wysokiej odporności na uszko- dzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, a także, co najważniejsze, pozbawiona dodatkowego wyłącznika na kablu. Problemem większości współczesnych latarek na broń jest bowiem to, ze do włączenia w większości przypadków potrzebują dodatkowego elementu w po- staci przycisku połączonego kabelkiem z latarką, umoż- liwiającego operowanie nią. Wynika to z faktu, że nawet jeśli latarka ma integralny włącznik, to po jej założeniu na broń znajduje się on w miejscu, w którym jego ob- NIECO PONAD PÓŁ ROKU TEMU, PODCZAS TARGÓW ENFORCE TAC/IWA W NORYMBERDZE, WPADŁA NAM W OKO CIEKAWA LATARKA PRZEZNACZONA DO MONTOWANIA NA BRONI DŁUGIEJ, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BARDZO ZWARTĄ I WRĘCZ PANCERNĄ BUDOWĄ. TEKST / FOTO: M I C H A Ł S I TA R S K I www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #28 PL