Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #28 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1208658

Contents of this Issue

Navigation

Page 97 of 223

Tekst: Michał Piekarski Ilustracje: Łukasz „Wooki" Krzyżanowski Wielu miłośników historii widziało już serial dokumentalny Kena Brunsa i Lynna Novicka „Vietnam War". Można się z niego dowiedzieć, że wojna wietnamska, podobnie jak konflikty w Afganistanie czy inne wojny kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, przyniosła zaskakujące wyniki. Gdy dochodziło do starcia silniejszego uczestnika – często mocarstwa – ze słabszym, silniejszy przegrywał i to nieraz w bolesny sposób. Niemały udział w nich miały działania nieregularne, przede wszystkim party- zanckie. Działania nieregularne są z definicji szczególnym sposobem walki. W roku 2008 w polskim regulaminie działań Wojsk Lądowych zdefiniowano je jako „rodzaj działań bojowych prowadzonych specyficznymi sposobami w ugrupowaniu przeciwnika przez doraźnie tworzone, stosownie do potrzeb i sytuacji, zgrupowania taktyczne. Zgrupowania te przygotowane mogą być w czasie poko- ju lub doraźnie tworzone w czasie woj- ny". Nietrudno zauważyć, że definicja ta powstała na użytek sił zbrojnych. Wię- cej o tym rodzaju działań mówi definicja opracowana w Departamencie Obro- ny Stanów Zjednoczonych, według której jest to „zbrojna walka pomiędzy państwowymi a niepaństwowymi aktora- mi o legitymizację i wpływ na populację". To właśnie ten czynnik jest kluczowy dla działań nieregularnych. Gdy przeciw- nik jest silniejszy liczebnie, dysponuje skuteczniejszym uzbrojeniem podejmo- www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #28 PL