Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #29 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1246440

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 221

Opis systemu powinien bazować na tym, jak wyglądają trendy i tendencje w krajach będących czołowymi producentami tego typu systemów. Im też poświęcimy dwie pierwsze części artykułu. Znajdujący się w fazie testów Zdalnie Sterowany System Wieżowy 30 stanowi szczytowe osiągnięcie w dziedzinie konstrukcji uzbrojenia w Polsce. Produkt Huty Stalowa Wola jest unikalny w naszych uwarunkowaniach, ponieważ w powojennej historii polskiej zbrojeniówki nie było do tej pory próby stworzenia tak skomplikowanego i wyrafinowanego systemu uzbrojenia siłami krajowego przemysłu. Zmiany na przestrzeni czterech dekad Począwszy od lat 70. miał miejsce stopniowy proces przenoszenia źródła siły ognia plutonu zmechanizowanego z żołnierzy na wspierające ich bojowe wozy piechoty. Pierwotnie przyczyn tej zmiany było kilka – począwszy od konieczności działań na atomowym polu walki, a skończywszy na coraz większym nasycaniu nowoczesną techniką już najmniejszych pododdziałów w nadziei na zasadniczy wzrost siły ognia kompanii i batalionów. Tendencja ta uległa gwałtownemu przyspieszeniu na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, choć przyczyny tych zmian były już inne. Pierwszą było odejście szeregu armii zachodnich od poboru na rzecz zawodowych sił zbrojnych, połączone z drastycznym spadkiem liczebności sił zbrojnych. Siłą rzeczy wymuszało to cięcia liczebności żołnierzy już na poziomie plutonów w wielu armiach, nawet jeżeli nominalnie ich struktura pozostawała bez zmian. Redukcja liczby przewożonych żołnierzy powodowała, że mające mniejszą liczebność plutony piechoty stawały się coraz mniej wydolne w samodzielnym (bez wsparcia pojazdów) realizowaniu podstawowych zadań. Jednocześnie spadek siły ognia spieszonego desantu był możliwy do skompensowania przez wzrost siły ognia pojazdów w stopniu na tyle dużym, że teoretycznie sumaryczna siła ognia plutonu zmechanizowanego rosła, a nie Znajdujący się w fazie testów Zdalnie Sterowany System Wieżowy 30 stanowi www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #29 PL