Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #29 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1246440

Contents of this Issue

Navigation

Page 51 of 221

Najbardziej znanymi najemnikami świata starożytnego byli Grecy. Od VII wieku przed naszą erą greckie wojska najemne po raz pierwszy pojawiają się na kartach historii Egiptu w czasie chaosu tzw. Trzeciego Okresu Przejściowego, po upadku Nowego Państwa, jako rodzaj politycznej i militarnej przeciwwagi dla wojsk egipskich i libijskich. Rola greckich najemników w świecie starożytnym stopniowo wzrasta, a osiąga apogeum w epoce hellenistycznej. Unieśmiertelniona przez klasyczne dzieło Ksenofonta Anabaza wyprawa „dziesięciu tysięcy" greckich żołnierzy najemnych przechodzi do historii wojskowości. Zmierzch greckiej dominacji na rynku wojsk najemnych położą rzymskie legiony. Tekst: Jakub Górniak Ilustracje: ALDO FRAG OUT TEAM! Najemnictwo rys historyczny www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #29 PL