Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #29 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1246440

Contents of this Issue

Navigation

Page 58 of 221

PMC/PSC a sprawa polska Współczesne firmy o strukturze korporacyjnej, bardzo rzadko prowadzą działania czysto bojowe, a większość ich działalności stanowią kwestie związane z naprawą i utrzymaniem sprzętu wojskowego, wsparciem logistycznym, ochroną oraz szkole- niem. Zakres działalności w tym sektorze stale się powiększa, a firmy rozszerzają swoje kompetencje w nowych obszarach, ich zaangażowanie w działaniach US Army tylko pomiędzy wojną w Zatoce Perskiej (1991) a misjami stabilizacyjnymi w dawnej Jugosławii (1995 – 1999) wzrosło o 500%. Przykładem udanego działania z zakresu budowy systemu bez- pieczeństwa na obszarze Iraku były działania jednej z firm typu PMC/PMF zajmującej się wspieraniem odbudowy jednej z prowincji. Ośmioosobowe zespoły złożone ze specjalistów (inżynierów) oraz kierowców i łącznościowców. Zespoły nie demonstrowały swojego uzbrojenia i poruszały się w sposób niezwracający uwagi. Efektem takiego postępowania było około 300 zrealizowanych projektów budowlanych w najbardziej nie- bezpiecznych obszarach Iraku przy zerowych stratach własnych i wśród ludności cywilnej. W tym samym czasie zarówno strona wojskowa, jak i PMC stosujący agresywną projekcję siły, dzień w dzień znajdowały się pod ostrzałem, powodując straty mate- rialne i ponosząc straty w ludziach. Jedną z zalet tego rodzaju instytucji jest ich rynkowy charakter, co pozwala na zachowanie ciągłości w prowadzeniu działań, niewielką zależność od sytuacji politycznej, większą elastyczność i szybkość działania oraz dynamiczny charakter. Mogą stanowić również środek w realizacji celów strategicznych państwa, jeśli wspierają zagra- niczne misje stabilizacyjne bądź prowadzą własne przedsięwzięcia o charakterze humanitarnym (zabezpieczanie konwojów, rozmi- nowanie terenu, ochrona). W chwili obecnej w Polsce działalność tego rodzaju nie jest prowadzo- na. Najbardziej zbliżone w formie do PMC są firmy prowadzące szkole- nia, jednak ich działalność ogranicza się do rekrutacji na terenie Polski i przeprowadzenia szkolenia – za dalsze fazy odpowiadają już spółki z Wielkiej Brytanii lub Izraela. Stosunkowo nowym elementem jest analogicznie prowadzona rekrutacja do firm zajmujących się ochro- ną afrykańskich parków narodowych. Sytuacji tej sprzyja duża ilość ośrodków szkoleniowych, łatwy (względem krajów zachodnich) dostęp do broni palnej i możliwości prowadzenia strzelań oraz brak analogicznej oferty z polskiej stro- ny dla odchodzących ze służby żołnierzy i funkcjonariuszy. W efekcie potencjał, który jest zgromadzony w sporej grupie odchodzących co roku do cywila wyszkolonych na koszy państwa, zazwyczaj rela- tywnie młodych i sprawnych ludzi, jest z punktu widzenia interesu narodowego Polski marnowany. Literatura: 1. Browning R., Cesarstwo bizantyńskie, przeł. G. Żurek, Warszawa 1997, s. 214. 2. Failler A., Chronologie et composition dans l'histoire de Georges Pachymérès (livres VII–XIII), Revue des Études Byzantines 48 (1990), s. 5–87. 3. Machiavelli N., Książę, tłum. Anna Klimkiewicz, Kraków 2005, rozdział XII. 4. Ortiz C., Overseas Trade in Early Modernity and the Emergence of Embryonic Private Military Companies [W:] Private Military and Security Companies, Chances, Problems, Pitfalls and Prospects, red. Jager T., Kummel G., GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007. 5. Hoare M., Congo Mercenary, Partners in Publishing, Durban 2019. 6. Hoare M., The Road to Kalamata: a Congo mercenary's personal memoir, Partners in Publishing, Durban 2019. 7. Gan-Ganowicz R., Kondotierzy, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2013. 8. Kramer D., Does History Repeat Itself? A Comparative Analysis of Private Military Entities, 2007. 9. In-Q-Tel in 1999. In-Q-Tel - the venture capitalist branch of the CIA - was created „to tap the best minds in the technology sector and spur the development of products the CIA desperately needs and doesn't have the time or expertise to develop itself', Tamże. 10. Eeben Barlow's autobiography: Executive Outcomes – Against all Odds w: Wayback Machine. [http://www.galago.co.za/CAT1 _ 025.htm]. Dostęp 29 grudnia 2007. 11. Sierra Leone, 1990–2002, [W:] Acig.org. [http://www.acig.org/artman/publish/printer _ 462.shtml]. Dostęp 7 sierpnia 2012. 12. Singer, P.W., Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry (Updated ed.). New York 2003, Cornell University Press, s. 106. 13. Kinsey Ch., Corporate soldiers and international security, Routlege, Nowy Jork 2006. 14. Kramer D., Does History Repeat Itself? A Comparative Analysis of Private Military Entities, VS Verlag fUr Sozialwissenschaften, Holandia 2003. ANALIZA

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #29 PL