Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #31 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1298584

Contents of this Issue

Navigation

Page 113 of 197

P remiera pistoletu była zapowiadana już od jakiegoś czasu, w zasadzie od momentu ujawnienia informa- cji o PR-15 Ragun, planowanego jako następca obecnie używanych w wojsku pistoletów (P-83, Wist oraz niedobitków P-64) – producent deklarował, że niemal równolegle z wersją wojskową pojawi się także wersja na rynek cywilny, zmieniona w stosunku do wojskowego pierwowzoru. W międzyczasie doszło także do zmiany nazwy broni z PR-15 Ragun na VIS 100 – wbrew twierdzeniom niektórych zmiana ta nie była inicjatywą FB Łucznik-Radom, chcącej rzekomo „wjechać" na rynek z pi- stoletem „marketingowo" nazwanym tak, jak słynny wz. 35 VIS. Pomysł zmiany na- zwy wyszedł bowiem z MON, które chciało nawiązać do przedwojennych tradycji WP (VIS) oraz do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (indeks 100). Pistolet samopowtarzalny VIS 100 M1 kal. 9 mm x 19 Parabellum, podobnie jak VIS 100, działa na zasadzie krótkiego od- rzutu lufy i ryglowany jest przez jej przeko- szenie w płaszczyźnie pionowej, w oknie wyrzutowym zamka. Broń wyposażono w kurkowy mechanizm spustowo-uderze- niowy pojedynczego i podwójnego działa- nia (SA/DA). VIS 100 M1 wyposażono w zabezpiecze- nie przed przypadkowym i przedwczesnym strzałem (automatyczny bezpiecznik igli- cy umieszczony w zamku, odbezpieczany dopiero po ściągnięciu języka spustowe- go, dzięki czemu pistolet jest bezpieczny podczas przenoszenia z nabojem w ko- morze nabojowej) oraz zwalniacz napięte- go kurka (decocker). Dźwignie decockera umieszczono na samym końcu szkieletu, przez co operowanie nimi nie należy do najłatwiejszych i wymaga zmiany chwytu ręki „silnej", ale jest to rzecz, którą można przeboleć. VIS 100 M1 może być używany zarów- no przez strzelców prawo-, jak i leworęcz- nych: zatrzask magazynka, dźwignia www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #31 PL