Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 100 of 177

Na wstępie zaznaczę od razu jedną, dość istotną rzecz – przedmiotem artykułu są trzy egzemplarze karabinka Grot S16 FB-M1 wypro- dukowane na rynek cywilny (jeden z wczesnej serii produkcyjnej – o nim jest recenzja – oraz dwa „porównawcze" z nieco późniejszej). Wszystkie doświadczenia, uwagi, opinie i spo- strzeżenie eksploatacyjne opisane w niniejszym artykule dotyczą WYŁĄCZNIE wspomnianych trzech egzemplarzy Grotów. Jest to broń spor- towa, dla cywila i rożni się szczegółami kon- strukcyjnymi od broni wojskowej, i – co ważne – także sposób eksploatacji odbiega od tego, z czym spotyka się karabinek wojskowy. Gwoli sprawiedliwości dodam jeszcze, że również spo- sób konserwacji będzie różnił się od „wojskowe- go", zwłaszcza tam, gdzie karabinek najmocniej dostaje „w kość", czyli na WOT-owskich „Szes- nastkach". W związku z powyższym informacji zawartych w artykule nie można w żaden (po- zytywny i negatywny) sposób przenosić na broń wojskową. Groty C16 FB-M1 używane były przez nas sporadycznie, jedynie podczas strzelań or- ganizowanych przez producenta, z oczywistych względów. Zatem niniejszy artykuł będzie bazo- wał wyłącznie na własnych doświadczeniach dotyczących broni w wersji cywilnej i nie będę się w nim odnosił do tego, co można wyczytać w internecie na temat karabinków wojskowych. Nasz Grot Nasz karabinek Grot S16 FB-M1 (de facto to także S10 FB-M1, bo od kilku miesięcy mamy do niego krótką lufę) pochodzi z wczesnej partii produkcyjnej, ma 30 miesięcy i nastrzał około 3500 sztuk amunicji (w tym około 300 z lufy 10,5"). Pozostałe dwa karabinki występujące w niniejszym artykule pochodzą z końcówki pierwszej serii produkcyjnej i są używane od około roku w klubie strzeleckim – jeden jako niestrzelany egzemplarz pokazowy (w pełni sprawny, rzecz jasna), a drugi jako broń do strzelań klubowych, dla testu strzelana i czysz- czona co 1500 strzałów (nastrzał wynosi około 5000 nabojów). Zewnętrznie nasz karabinek nie różni się ni- czym od dwóch „porównawczych", ale po ich rozłożeniu różnice stają się już dość wyraźne. W karabinkach z początku produkcji suwadło w broni cywilnej powstawało na bazie suwa- dła wojskowego i różniło się od niego brakiem bezwładnościowego urządzenia przeciwod- skokowego (dwa kanały w suwadle, zamykane śrubami, mieszczące w sumie 4+2 ciężarki wolframowe) oraz brakiem występu współpra- cującego ze spustem samoczynnym. Pomimo tych różnic bez problemu można było zamie- nić suwadło w karabinku „wczesnej serii" na wojskowe i odwrotnie. W późniejszym okresie producent wprowadził dość istotne zmiany w komorze zamkowej (przekonstruowane prowadnice suwadła) oraz w samym suwadle i od tego momentu nie da się do karabinka BROŃ STRZELECKA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL