Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 113 of 177

Textron Systems współpracujące z H&K i LMT; General Dynamics OTS (Ordnance & Tactical Systems) wraz z Beretta USA i Delta P Design; SIG Sauer. Aktualnie trwają testy wszystkich konstrukcji, a wybranie zwycięskiej i wprowadzenie jej do uzbrojenia ma nastąpić bardzo szybko, bo już w roku 2022. Kluczowym wymaganiem stawianym przed karabinami NGSW ma być docelowa zdolność do pokonania płyt bali- stycznych nowej generacji odpowiadających standardowi NIJ IV/GOST 6a na odległościach dochodzących do 600 m – z opracowanym wcześniej pociskiem XM1184 z rdze- niem ze spieku wolframu oraz 300 m z amunicją ogólnego zastosowania z rdzeniem stalowym XM1186. Oba z nich oparte są na Wyśrubowane są także wymagania co do ba- listyki końcowej – po penetracji osłony balistycznej znisz- czenia tkanki maja odpowiadać pociskowi M855A1 na analogicznej odległości. W opracowaniu znajduje się także para pocisków podkalibrowych – XM1188 i drugi, o niezna- nym oznaczeniu (zapewne odpowiednio – z penetratorem wolframowym i z utwardzanej stali), mające zapewniać jeszcze większą zdolność penetracji przyszłych osłon bali- stycznych, przy znacząco zmniejszonym impulsie odrzutu. Wszystkie konstrukcje zawsze mają być używane jako wytłumione, bez akcesoriów mieć masę poniżej 3,62 kg(dla NGSW-R)/5,9 kg (dla NGSW-AR) oraz być kontrolo- walne w ogniu ciągłym mimo bardzo wysokiej zakładanej energii wylotowej, dochodzącej (w zależności od konstruk- cji i użytego pocisku) nawet do 4500 J. Oczywiście gene- rowany przez tak potężny kaliber odrzut byłby praktycznie nie do opanowania w konwencjonalnym lekkim karabinie piechoty, dlatego każdy z karabinów ma swój własny sys- tem jego redukcji. Textron Systems/H&K Karabin Textrona zasilany jest polimerową amunicją teleskopową (CT) kalibru 6,8 mm o bardzo wysokim ci- śnieniu. To rozwiązanie ma szereg zalet w porównaniu z klasycznymi, mosiężnymi łuskami butelkowymi, umożli- wiając w założeniu spełnienie ambitnych wymagań NGSW, a sama koncepcja broni CT została z sukcesem przetesto- wana podczas programu LSAT/LSAS, prowadzonego w la- tach 2004-2015. Polimerowa amunicja teleskopowa umożliwia osiągnię- cie bardzo wysokich ciśnień operacyjnych, dochodzących w teorii nawet do 100.000 PSI (689 MPa). Pozwala to na wydajniejsze wykorzystanie materiału miotającego, a tym samym zmniejszenie jego masy i w konsekwencji mini- malizację impulsu odrzutu oraz masy samego naboju www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL