Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 125 of 177

Od momentu przyjęcia hełmów Ops-Core High Cut jako standardu przez amerykańskie siły specjalne, boczne szyny akcesoryjne ARC stały się powszechnie stosowa- nym rozwiązaniem. Bardzo szybo dostrzeżono, że zesta- wy słuchawkowe 3M/Peltor ComTac ACH (czyli Comtac XP na rynku europejskim) przystosowane do pracy z hełmami o kształcie ACH/MICH, lepiej sprawdzą się, jeśli będą zamocowane do szyn, a nie noszone poprzez wsunięcie klasycznego pałąka pomiędzy skorupę hełmu a obręcz regulującą. Firma 3M szybko odpowiedziała na zaistniałą potrzebę i wprowadziła do oferty zaczepy montażowe P3ADG-F pozwalające na zmianę standar- dowego pałąka słuchawek (lub jego wersji nakarkowej) na montaż osadzany bezpośrednio w występach szyny. Co ciekawe, opracowano je na podstawie adapterów stosowanych do mocowania słuchawek ochronnych na kaskach BHP. Adaptery P3ADG (zwane też często Peltor ARC) zyskały ogromną popularność, ponieważ zdecydo- wanie poprawiały wygodę użytkowania – nieużywane słuchawki można było odsunąć w tył lub odepchnąć od uszu w celu zwiększenia przepływu powietrza. Niestety, konstrukcja adapterów powodowała utratę sprężystości wewnętrznej sprężyny przy dłuższym czasie użytkowa- nia, a zdarzały się potwierdzone przypadki, że w trak- cie wejścia wybuchowego, fala uderzeniowa i ciśnienie wybuchu materiałów wybuchowych, była tak duża, że powodowała zwolnienie sprężyn i zsuwanie się muszli słuchawek z uszu operatorów. W Ops-Core (od 2012 roku część korporacji Gentex zajmującej się produkcją hełmów, ale też zestawów łączności) zdecydowano się wykorzystać doświadcze- nia związane z designem oraz zaplecze technologicz- ne Gentex i do systemu ochrony głowy, jaki powstał na bazie hełmów Ops-Core FAST, dołączyć kolejny ele- ment układanki, w 100% kompatybilny z hełmami: ochronniki słuchu. Oczywiście, ewentualny sukces mógłby zapewnić zdobycie kawałka ważnego tortu, do tej pory opanowanego przez 3M/Peltor i MSA Sordin (obecnie ponownie Sordin). www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL