Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 136 of 177

Sposób mocowania ochronników do hełmu jest bardzo wygodny i prosty w obsłudze, a do tego zapewnia bar- dzo duży komfort i dodatkową stabilizację hełmu, przy czym kluczową rolę odgrywają tu sprężyny dociskowe oraz przeguby kulowe umożliwiające „pracę" muszli na uchu bez obawy o to, że się przesuną czy zaczną odsta- wać. Nie do przecenienia jest też możliwość łatwego od- chylenia muszli w celu polepszenia wentylacji – tracimy wtedy znacznie na ochronie przed hałasem, ale nadal można korzystać np. z systemów łączności podpiętych do RAC. Położenie „transportowe" całkowicie odsłania uszy i redukuje rozmiar hełmu „na szerokość", co w nie- których sytuacjach może mieć znaczenie. Co jest wadą? Masa – RAC są jednak cięższe od dowol- nych ochronników muszlowych z adapterem na szynę. Top jednak nic w porównaniu z ceną, bo ta zabijała i nadal zabija – za RAC trzeba zapłacić około 1000 USD. Masakra. OCHRONA SŁUCHU

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL