Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 177

Projektowanie Merkavy Mk.2 rozpoczęło się jeszcze przed wybuchem wojny w Libanie - zgodnie z zasadą tzw. teleskopowego projektowan- ia opracowywanie następcy danej generacji Rydwanu rozpoczynano praktycznie równo z wdrożeniem do służby jego poprzednika. Z tego powodu „dwójka" pierwotnie nie była projektowana z uwzględnieniem doświadczeń pola walki z 1982 roku, ale wnioski z walk były jednak na tyle istotne, że starano się w miarę możliwości udoskonalić ochronę już bazowej wersji Mk.2 A (Siman 2 Alef), która weszła do produkcji w 1983 roku. Wariant, w którym zawarto większość zmian na bazie doświadczeń z Libanu – Mk.2B – wprowadzono do uzbrojenia dopiero w 1985 roku. W ciągu sześciu lat (do 1989 roku) wyprodukowano 580 maszyn. Osłona Merkavy Mk.2 powtarza większość cech Mk.1 – bazą nadal były odlewy stalowe łączone spawaniem oraz płyty ze stali walcow- anej różnej grubości. Całość ustawiono pod maksymalnie dużym kątem w relacji do zagrożenia, tj. w przedniej półsferze pojazdu. Zas- adniczą zmianą stało się jednak wprowadzenie osłon specjalnych w wersji 2B. Geneza tego kroku jest zrozumiała: walki z 1982 roku po- kazały, że osłona pancerza wieży Merkav jest niewystarczająca – syry- jskie HOT-y pokonywały około 680 mm stali, co było wartością wyższą niż grubość sprowadzona pancerza. Dodatkowo zakup przez Syrię nie tylko T-72 Ural, lecz także nowych T-72A z – jak przypuszczano – lepszą amunicją, spowodował konieczność znaczącego wzmocnienia ochrony burt i po części także frontu. Dokonano tego (od wersji Mk.2B) MERKAVA MKII Tekst: Jarosław Wolski W PÓŁ DROGI DO NOWOCZESNOŚCI www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL