Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 65 of 177

Tekst: Tomasz Goleniowski (EOD Tech) Zdjęcia: archiwum Autora, Michał Sitarski Fizyczne zwalczanie terroryzmu i terroru kryminalnego kojarzone jest z działaniami sekcji bojowych pododdziałów kontrterrorystycznych policji. To one zwykle pojawiają się w telewizyjnych migawkach z zatrzymań wysokiego ryzyka lub relacji z incydentów związanych z wzięciem zakładnika, napadem z bronią palną, usiłowań masowego zabój- stwa czy innych zdarzeń wymagających od policji użycia specjalistycznego sprzętu lub taktyki. Policyjne www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL