Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 81 of 177

Prawie rok temu kmdr rez. Łukasz Boguszewski wpadł na pomysł uruchomienia inicjatywy aktywizującej żołnierzy, kończących służ- bę w wieku pozwalającym kontynuować aktywność zawodową. Zainspirowały go doświadczenia z pracy dla korporacji Amazon, gdzie pomagał w rekrutacji innych byłych żołnierzy. Amazon prowa- dzi bowiem program „Military pathways" zachęcający wojskowych do pracy na stanowiskach menadżerskich w obiektach tej firmy – ma to na celu wykorzystanie ich umiejętności przywódczych i wiedzy operacyjnej. Łukasz nie musiał specjalnie namawiać mnie do współpracy, zna- liśmy się bowiem z czasów służby w Dowództwie Generalnym RSZ i Ministerstwie Obrony Narodowej. Obaj od co najmniej roku byliśmy „eksami", skorzystaliśmy z wojskowego systemu wsparcia rekonwersji i nie baliśmy się nowości. Postanowiliśmy zrobić coś nowego dla kolegów i koleżanek, których wkrótce czeka podobna transformacja. Ze względów prawno-organizacyjnych założyliśmy fundację, której nadaliśmy nazwę 2Kariera, krótką i jasno wskazującą, czym się zaj- miemy. Uznaliśmy, że trzeba pokazać ludziom, że praca po służbie jest możliwa, że może ona satysfakcjonować i rozwijać, że możemy wykorzystać umiejętności, które zdobyliśmy nosząc jeszcze mun- dur i że możemy być ambasadorami środowiska, z którego wyszli- śmy, wobec przełożonych, podwładnych i kolegów w cywilu. Łukasz stworzył motto dla fundacji: wojownikiem można być także w pracy. CO ROKU WOJSKO, POLICJĘ I STRAŻE OPUSZCZA OKOŁO 10 TYSIĘCY OSÓB. ZAKOŃCZENIE SŁUŻBY NIE MUSI OZNACZA JEDNAK KOŃCA KARIERY ZAWODOWEJ – UMIEJĘTNOŚCI BYŁYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY SĄ PRZYDATNE W ŚRODOWISKU CYWILNYM. EX-MUNDUROWY W NOWEJ PRACY www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL