Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #32 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1323556

Contents of this Issue

Navigation

Page 87 of 177

4 GRUDNIA 2020 ROKU NA STRZELNICY WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI UZBROJENIA, ODBYŁ SIĘ POKAZ KARABINÓW WYBOROWYCH GROT 762N ZORGANIZOWANY PRZEZ FABRYKĘ BRONI ŁUCZNIK-RADOM DLA PRZEDSTAWICIELI WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ ODPOWIEDZIALNYCH ZA SZKOLENIE STRZELCÓW WYBOROWYCH. TEKST + FOTO: S P E C I A L T E A M F R AG O U T ! www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #32 PL