Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 110 of 215

S toeger STR-9 premierę miał na początku ubie- głego roku, potem nastąpił COVID i wszystko się... skomplikowało. Mimo pandemii, obostrzeń, wszelakich utrudnień transportowo-komunika- cyjnych pod koniec 2019 roku pistolety STR-9 zawitały w końcu do polski za sprawą firmy Besthunters, która dys- trybuuje tę broń. Nowy pistolet, choć zewnętrznie niepodobny, pod wzglę- dem mechanicznym jest niemal idealną kopią pistoletów Glock III generacji – w skrócie i w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że STR-9 to taka „dziewiętnastka" III generacji po turecku. Żeby było jasne – to nie jest „zrzyna" czy „bezlicencyjna kopia", tylko pistolet stworzony przez Stoegera na podstawie planów Glocka 19 III Gen, których zastrzeżenia patentowe już wygasły i każdy może zrobić sobie „swojego Glocka". Mamy więc tutaj samopowtarzalny pistolet strzelający amunicją kalibru 9 mm x 19, działający na zasadzie krót- kiego odrzutu lufy, ryglowanego przez jej przekoszenie. Szkielet broni wykonano z polimeru, w którym zatopiono stalowe prowadnice zamka, prawie identycznie jak w pier- wowzorze z Austrii. BROŃ STRZELECKA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL