Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 139 of 215

Ops-Core FAST SF, podobnie jak poprzednicy, został zaprojektowany tak, by stanowił jak najlepszy kompromis pomiędzy chronioną powierzchnią głowy użytkownika a możliwością wykorzystywania dodatkowych akcesoriów, takich jak aktywne ochronniki słuchu, gogle, urządzenia nokto- i termowizyjne oraz oświetlenie taktyczne i kamery nagłowne, a także bezkonflikto- wej współpracy z kamizelkami balistycznymi, co uzyskano poprzez odpowiednie wyprofilowanie czerepu hełmu, z charakterystycznym, wysokim podcięciem w okolicy ucha i odpowiednio ukształtowaną tylną częścią, niekolidującą z plecakami i kołnierzami kamizelek. Najnowszy SF to też odpowiedź na wymagania amerykańskich sił spe- cjalnych, które w 2015 roku rozpoczęły poszukiwania nowego hełmu (Next Generation Helmet) mającego docelowo zastąpić standardowe hełmy Ops-Core FAST MT (Super High Cut) opracowane i wdrożone w 2012 roku. W 2016 roku SOCOM rozpoczął równolegle drugi pro- gram o nazwie SPEAR Family of Tactical Headborne Systems, który podzielono na zadania FHTS Ground praz FHTS Coxswain (hełm dla „bosmana"). O ile wymagania dla części „lądowej" były klasyczne, czyli zestaw hełm plus kask, o tyle wymagania dla części „wodnej" mówiły o kasku ochronnym z możliwością zapewnienia osłony bali- www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL