Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 53 of 215

Te pierwsze mają postać 18 stałych posterunków w formie wież, na których umieszczone są radary obserwacji sytuacji nawodnej (w postaci komercyjnych radarów nawigacyjnych) oraz powietrz- nej (radary NUR-23). Część ze stałych PO jest współdzielona ze Strażą Graniczną dysponującą własnym systemem obserwacji obszarów morskich ZSRN, na takich współdzielonych stanowi- skach poza stacjami radiolokacyjnymi znajdują się również sys- temy optoelektroniczne. Uzupełnieniem stałych PO są ruchome punkty obserwacyjne, których głównym wyposażeniem są mo- bilne „ciche" radary morskie RM-100. System jako całość zapew- nia MWRP zdolność do stałego nadzoru morskiej granicy kraju, jak i przestrzeni powietrznej. Dzięki temu może służyć jako kolej- ne źródło informacji o sytuacji nawodnej i powietrznej, za sprawą czego uzupełnia sensory osadzone na okrętach czy platformach powietrznych. KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL