Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 67 of 215

W poniższym artykule rozwinę nieco ten temat, opisując hipotetyczną interwencję pirotechników. Spośród wszyst- kich możliwych i spotykanych scenariuszy wybrałem związany z przedmiotem porzuconym w miejscu publicznym. Mój wy- bór nie jest przypadkowy – porzucony w miejscu publicznym przedmiot, taki jak bagaż podróżny, plecak, pudełko czy paku- nek przez służby jest formalnie traktowany jako potencjalne zagrożenie improwizowanym urządzeniem wybuchowym (IED). Moją intencją jest nie tylko pokazanie pracy techni- ków bombowych, ale też opisanie procedury postępowania każdego z nas w sytuacji, gdy w czasie codziennych aktywno- ści natkniemy się na podejrzany przedmiot w miejscu pracy czy w miejscu publicznym. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL