Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 77 of 215

Początki Works 11 sięgają roku 2005 i likwidacji Zakładów Metalowych Łucznik SA, znanych również jako Zakład 11. Z pa- sji do broni, gdy fabryka chyliła się ku upadkowi i nic nie wska- zywało, że cokolwiek może ją uratować, mała katowicka firma postanowiła ocalić tradycję zapisaną w owalnym numerze 11 – zakupiła środki produkcji, maszyny, materiały, plany oraz same prawa do wykorzystywania symbolu Zakładu 11. Na szczęście udało się firmie zakupić również prototypownię wraz z unikato- wymi egzemplarzami broni palnej produkowanej w Radomiu od momentu zakończenia II wojny światowej, w tym istniejącymi w pojedynczych sztukach prototypami. „Na szczęście" dlatego, że cała (co ważne – CAŁA) kolekcja trafiła do ludzi będących pa- sjonatami uzbrojenia i polskich tradycji przemysłu zbrojeniowe- go. Dzięki temu nie została ona rozczłonkowana i nie trafiła Bóg wie gdzie, ale znajduje się w jednym miejscu i choć dostępna jest dla nielicznych, to jej zdjęcia co i rusz pokazują się w różnych miejscach Internetu i w prasie (w tym we FRAG OUT!), a poza tym służy ona jako kopalnia materiałów, wiedzy i rekwizytów do sesji fotograficznych realizowanych na potrzeby artykułów prasowych oraz książek o broni palnej i uzbrojeniu. Wyrazem szacunku do znaku nazywanego „jedenastką w owa- lu" i chęci kontynuowania tradycji radomskiej fabryki były plany wznowienia produkcji w oparciu o pozyskane prawa do pistoletu MAG 95/98. W wyniku prac koncepcyjnych w roku 2008 zapre- zentowano jego zmodyfikowaną wersję (podobną do pistoletu PR 15, który korzenie ma w pistoletach MAG95/98), która miała stanowić kontynuację produkcji. Co prawda projektu nie udało się zrealizować z różnych przyczyn, ale katowicka firma wytwarza na rynek cywilny broń samopowtarzalną na bazie tak znanych kon- strukcji jak AK/AKM, UZI, Galil czy inne, oznaczając ją oczywiście swoim logo. Tym samym „jedenastka w owalu" przetrwała swo- je najbardziej burzliwe czasy i jako znak handlowy w odświeżo- nym otoczeniu wkroczyła w kolejne tysiąclecie z nowymi plana- mi rozwojowymi. Dziś marka spółki jest bardzo rozpoznawalna W tym roku swoje 15. urodziny obchodzi Works 11, jedna z najbardziej rozpoznawalnych prywatnych firm zbrojeniowych działająca na terenie Polski. Choć kontrakty na potrzeby SZRP realizowane przez nią nie są szczególnie nagłaśniane, to ma ona swój bardzo duży wkład w unowocześnienie arsenału poszczególnych rodzajów wojsk, a zwłaszcza Wojsk Specjalnych, przy okazji będąc dostawcą najnowocześniejszych systemów uzbrojenia i wyposażenia w naszym kraju. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL