Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #33 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1354837

Contents of this Issue

Navigation

Page 93 of 215

Założona w Uherskym Brodzie w 1936 roku firma CZ rozpoczęła swoją działal- ność od produkcji lotniczych karabinów maszynowych, ale wkrótce rozszerzyła swoją ofertę o pełną gamę broni strze- leckiej przeznaczonej na rynek wojskowy i cywilny. Najbardziej znanymi produkta- mi CZ pozostają karabinki vz. 58, pisto- lety maszynowe vz. 61 oraz legendarne pistolety CZ 75. Obecnie CZ zatrudnia 1500 świetnie wy- szkolonych specjalistów a produkty firmy eksportowane są do ponad setki państw świata. W ciągu minionej dekady, fabryka CZ została zmodernizowana, co pozwa- la na niezwykle precyzyjne wytwarzanie produktów z tolerancjami rzędu setnych części milimetra. Od 2018 roku, CZ stanowi część CZG – Ceska zbrojovka Group. Firmy skupione w grupie są ściśle ze sobą powiąza- ne – są wśród nich CZ Export, CZ-USA, Dan Wesson Firearms, Brno Rifles, 4M Systems, SPUHR i inne. www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #33 PL