Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 134 of 245

N apoczątek krótkie wyjaśnienie, czym są ra- diotelefony PoC, Push-to-Talk over Cellular. Najprościej rzecz ujmując, są to przenośne radiostacje komunikujące się ze sobą po ist- niejących już sieciach komórkowych 2G/3G/4G czy LTE. PoC rozwiązuje najpoważniejszy problem związany z klasycznymi radiostacjami – zasięg. Przy klasycznych radiostacjach zasięg jest ograniczony wieloma czynni- kami, w tym mocą samej radiostacji, ukształtowaniem terenu i odległością pomiędzy użytkownikami sieci. W przypadku PoC możemy porozumiewać się z użyt- kownikami sieci praktycznie wszędzie, jeśli tylko do- stępne są sieci komórkowe umożliwiające transfer danych lub odpowiednio skonfigurowana sieci Wi-Fi. W praktyce przekłada się to na możliwość używania tej samej sieci przez użytkowników oddalonych od siebie nawet o setki czy tysiące kilometrów. Urządzenia tego typu świetnie sprawdzą się imprezach masowych, pla- nach filmowych czy otwartych strzelnicach – wszędzie tam, gdzie funkcjonują telefony komórkowe, często używane jako... podstawowy środek łączności. Głów- ną zaletą takich rozwiązań jest prostota obsługi oraz niewielkie koszty eksploatacji, ponieważ nawet duże pakiety danych u operatorów komórkowych nie należą do najdroższych. T E K S T / F O T O : F R A G O U T ! VIPER II VIPER II O SYSTEMACH ŁĄCZNOŚCI PRODUKOWANYCH PRZEZ WCHODZĄCĄ W SKŁAD GRUPY WB SPÓŁKĘ RADMOR Z GDYNI PISALIŚMY NA ŁAMACH FRAG OUT! MAGAZINE JUŻ WIELOKROTNIE. SKUPIALIŚMY SIĘ JEDNAK NA ROZWIĄZANI- ACH PRZEZNACZONYCH GŁÓWNIE DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH, A OKAZUJE SIĘ, ŻE W OFERCIE RADMOR SĄ RÓWNIEŻ SYSTEMY DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW CYWILNYCH. JEDNYM Z TAKICH ROZWIĄZAŃ JEST TEGOROCZNA NOWOŚĆ, CZYLI RADIOTELEFONY POC VIPER II. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL