Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 146 of 245

G rot S16 FB-M1 obecny jest na rynku już mniej więcej dwa lata, a my mamy z nim do czynie- nia od lat trzech. Od pewnego czasu korzysta- my też z karabinu wyborowego Grot 762N za- silanego amunicją 7,62 mm x 51 NATO (.308 Win) z lufą o długości 20" (dostępna jest także lufa 16-calowa). Ten drugi nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży i na ra- zie walczy z konkurencją z Tarnowa o wcielenie do woj- ska w charakterze następcy mocno już przestarzałych i pewnie równie mocno wyeksploatowanych karabinów wyborowych SWD. Prace nad karabinami wyborowymi rodziny MSBS strzelającymi amunicją 7,62 mm x 51 NATO rozpoczęły się na przełomie roku 2015 i 2016, po ogłoszeniu przez Inspektora Uzbrojenia dialogu technicznego na następcę już wówczas dobiegających kresu swoich dni SWD. Na szczęście Grot 7,62N jest „inwencją własną" Fabryki Broni Łucznik-Radom reali- zowanym przy wsparciu Wojskowej Akademii Technicz- nej (prace prowadzi zespół konstruktorów w składzie: Paweł Madej (FB), Janusz Pawlak (FB), Joanna Roma- T E K S T / F O T O : M I C H A Ł S I T A R S K I S16/S10 FB-M1 762N BROŃ STRZELECKA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL