Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 207 of 245

N O W Y M U N D U R W O J S K S P E C J A L N Y C H A . D . 2 0 2 0 T E K S T + F O T O : B A R T O S Z S Z O Ł U C H A Do tej pory Wojska Specjalne wykorzy- stywały „kombinezony ćwiczebne WS" w kilku wariantach, wykonane głów- nie w kamuflażu zwanym powszechnie Suez (a tak naprawdę było to oznacze- nie cyfrowo-literowe, zmieniające się w zależności od przetargu), będący polską mutacją amerykańskiego MultiCam firmy Crye Precision, choć w wersji trudnopalnej „kombinezony" te dostarczane były także w oryginalnym kamuflażu Multicam na tkaninie Tencate Defender-M. Dlaczego dwuczęściowy „kombinezon WS", a nie mundur, skoro kombinezony są raczej odzieżą jednoczęściową? Proste, ominię- cie przepisów ubiorczych, które określają dość konkretnie, co jest mundurem, a co nie, mające wyeliminować konieczność przeprowadzenia całej procedury wdroże- niowej, która zajmuje po prostu dużo cza- su. „Kombinezony WS" wprowadzono więc trochę „tylnymi drzwiami". WTU 117/DKWS powstało, jak już na- pisane zostało na wstępie, w styczniu 2019 roku – otóż przetarg na te mundury (4775 kompletów), bo dla uproszczenia tak będę dalej go określał, rozpisano już w 2019 roku, ale nie było chętnych na dostawę. Dopiero w lipcu 2020 ogłoszo- no drugie podejście do tematu i wreszcie w październiku 2020 wybrano najlepszą ofertę – swoją drogą, dostawca miał czas na zrealizowanie umowy na 4720 komple- tów zaledwie do 30 listopada 2020. War- tość przetargu to 5 544 348 PLN brutto, czyli komplet kosztował Skarb Państwa 955 PLN netto. W lipcu 2020 roku na stronie z zamówienia publicznymi pojawiło się ogłosze- nie dotyczące przetargu 133/2020 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla WS i ŻW – kombinezon ćwiczebny WS w kamuflażu, kominiarka z dzianiny trudnotopliwej WS, buty górskie, buty specjalne WS. Niby nic szczególnego, bo asortyment ten jest zamawiany co roku przez 3.RBLOG dla Wojsk Specjalnych, jednak okazało się, że „kombinezon ćwi- czebny w kamuflażu WS" to nie do końca to samo, do czego przywykliśmy wcześniej. Pod WTU 117/DKWS z dnia 29 stycznia 2019 roku krył się bowiem zupełnie nowy mundur polowy Wojsk Specjalnych . www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL