Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 217 of 245

Not great, not terrible… Reasumując, w porównaniu do wcześniejszych mun- durów wykorzystywanych przez specjalsów widać spory postęp. Mundur jest znacznie bardziej nowocze- sny (oczywiście, jest to pojęcie względne), ale patrząc na obecne trendy i dostępne rozwiązania w dzie- dzinie kroju i materiałów, 117/DKWS to taki poziom 2010 roku i czasów mundurów MBS-1 ś.p. SPECOPS. Not great, not terrible… N O W Y M U N D U R W O J S K S P E C J A L N Y C H A . D . 2 0 2 0 www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL