Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 221 of 245

Fatigue Patterns and Uniform", wydana w 1999 roku nie obejmuje wszystkich wariacji. A liczy 264 strony. Wzór, który zastosował Helikon-Tex w serii umundurowania SFU NEXT MK2 (czekamy na blu- zę do kompletu!!!), jest kolorystycznie zbliżony do kamuflażu popularnie nazywanego John Wayne Dense. Nazwa powstała z powodu użycia tego kamuflażu przez aktorów w filmie Zielone Berety, a trzeba przyznać, że pod kątem sprzętowym film jest na nienagannym poziomie (może za wyjątkiem użytego w jednej scenie zabawkowego karabinka M16 pochodzącego z firmy Mattel, natomiast jest to o tyle ciekawe, a może i znamienne, że w po- czątkowym okresie po przejściu z M-14 na M-16 do tego drugiego przylgnęła slangowa nazwa... Mattel gun właśnie). Można też porównać go do kolorystyki używanej w mundurach filipińskich sił specjalnych. Osobiście wolałbym może kolorysty- kę zbliżoną do Late War Lightweight Sparse albo do kamuflażu oferowanego przez firmę Tigerstri- pe Products na początku lat 90., ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. O tyle dobrze, że Helikon-Tex nie zdecydował się na pójście dro- gą np. amerykańskiego Crye Precision, które wy- puściło limitowaną serię umundurowania Combat www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL