Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 236 of 245

Special Rescue Team (SRT) – pododdział uzbrojonych funkcjonariuszy działających w bardzo niewielkich grupach. Bardziej przygotowani do realizacji działań taktycznych niż medycznych. Podczas moich podróży do USA zdarzyło mi się podsłuchać omawianą przez nich operację, która miała na celu ewakuację rannego funkcjonariusza z wozu patro- lowego, który został ostrzelany przez sprawcę kilka tygodni przed moim przylotem. Po omówieniu scenariusza, oprócz oczywiście treningu strzelec- kiego i taktycznego, przeprowadzono na szybko zaplanowaną akcję ewakuacyjną z zastosowaniem improwizowanego (spraw- dzonego podczas wielu treningów) sprzętu. Udzielono podstawo- wej pomocy polegającej na zamknięciu ran penetrujących klatki piersiowej i ewakuacji do strefy zimnej, gdzie czekał „gotowy am- bulans", jak w prawdziwym zdarzeniu. Mogłem podpatrzeć kilka „patentów" i zaproponować swój wła- sny, który został przyjęty z zainteresowaniem, a którego nauczy- łem się wiele lat wcześniej od kolegów z U.S. Marshall. Na tym polega współpraca – uczymy się od każdego, bez względu na wykonywany zawód. Mam nadzieję, że w tak bardzo ogólny sposób przedstawiłem za- gadnienia, które według mnie stanowią dla niektórych tajemni- cę, a stosowane zamiennie powodują bardzo wiele zamieszania zwłaszcza w mediach. Każda z powyższych wymienionych przeze mnie doktryn, kursów i projektów zasługuje na uwagę, a ich powstanie zostało wymu- szone przez stratę wielu istnień ludzkich. Dlatego też uważam osobiście, że zamiast budować oderwane struktury medycznych komandosów czekających na zdarzenie o charakterze terrory- stycznym, należałoby przeprowadzić globalny program szkoleń dla wszystkich chętnych, jak to miało w przeszłości miejsce z kur- sami pierwszej pomocy. Życzę doskonałej współpracy kolegom ratownikom oraz funkcjo- nariuszom i żołnierzom. Nam wszystkim chodzi przecież o to samo!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL