Frag Out! Magazine

Frag Out! Magazine #34 PL

Frag Out! Magazine

Issue link: https://fragout.uberflip.com/i/1393979

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 245

MERKAVA MK IV Tekst: Jarosław Wolski Foto: Soeren Sunkler (K-ISOM) Ogólny układ konstrukcyjny czołgu pozostał bez zmian, ale różnice pomiędzy czwartą a trzecią generacją czołgów Cahalu są nawet większe niż pomiędzy Mk.3 a Mk.2B. Szczególny nacisk położono na ochronę nowego pojazdu, a były ku temu dobre powody. Po pierwsze, kraje arabskie, zwykle mało przychylne państwu Izrael, nabyły now- oczesne czołgi podstawowe. Ponad 1000 Abramsów dla Egiptu, 400 Leclerców dla ZEA oraz przeszło 370 M1 dla Arabii Saudyjskiej – tymi liczbami mogli się zacząć martwić planiści IDF. Do tego, wraz z czołgami kraje te nabyły eksportową, ale nowoczesną amunicję podkalibrową – te wersje pocisków KE-W i KEW-A2 potrafiły pokonać ponad 600 – 640 mm stali w płycie pod kątem 60° z odległości 2 km. Nie mniej niebezpieczna tendencja rysowała się w kwestii dostęp- ności nowoczesnych środków ppanc piechoty na Bliskim Wschodzie. Iran, sponsorujący oraz doposażający Hezbollach, zakupił duże partie RPG-29 oraz ppk Kornet. Podobne zakupy poczyniła Syria, dodatkowo nabywając Metysy-M. Były to nowoczesne środki rażenia opracowy- wane z myślą o zwalczaniu NATO-wskich czołgów. RPG-29 pokonywał tylko 600 mm stali, ale miał tzw. prekursor nieinicjujący, którego za- daniem jest „wybicie" w kolejnych warstwach ERA otworu (bez inic- jowania elementów pancerza reaktywnego), przez który „przechodzi" strumień kumulacyjny. W publikacjach prezentowano wyniki badań przedstawiające zdolność do pokonywania dwóch warstw ERA ekranowanych przez 14 mm płytę pancerną bez ich inicjacji. Podobne jak w przypadku trafienia, w ERA efekty występowały podczas trafie- www.fragoutmag.com

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Frag Out! Magazine - Frag Out! Magazine #34 PL